المنت های 3 میله درپوش دار

Post on 10 بهمن 779
by مدیریت وب سایت

15se

المنت های 3 میله درپوش دار  دارای قدرت زیادی هستند. در مواردی استفاده می شود که نیاز است المنت به طور مستقیم وارد سیال یا مخزن شود. به طوری که می توانند قطعاتی با ابعاد کوچک باشد ولی در عین حال با ولتاژ بالا کار کنند. در بعضی از موارد این المنت ها در ابعاد چند سانت هستند ولی می توانند حجم زیادی از سیال را گرم کنند.

المنت های 3 میله درپوش دار یک منبع تغذیه الکتریکی سه فاز متقارن دارند، یعنی سه هادی که هر یک از آنها جریان، فرکانس و دامنه ولتاژ یکسانی دارند. دامنه ولتاژ اختلاف بین دو نقطه ی سیم حامل جریان برق و نقطه ی مرجع ( سیم ارت ) یعنی اتصال به زمین است. در فاز یکسان، یک منبع تغذیه سه فاز که از سه سیم تشکیل شده با ظرفیت سه برابر بیشتر از یک منبع تغذیه AC تک فاز که از دو سیم فاز و نول تشکیل شده کارآیی دارد، منبع تغذیه سه فاز همچنین می تواند دارای سیم چهارم باشد، در ولتاژ کم این سیم خنثی است.

مشاهده همه محصولات المنت سازی سپاهان