قاب فن

Post on 14 آبان 774
by مدیریت وب سایت

5se

به منظور جلوگیری از خطر وارد شدن اشیا به درون فن و آسیب وارد شدن به پره های فن از قاب فن استفاده می شود. همچنین این قاب ها نگه دارنده موتور فن می باشند.